Házasság előtti tanácsadás

Ha dühítő és méltatlan helyzetben lévő férfiakkal és nőkkel beszélgetek, megkérdezem tőlük, hogy miért jutottak idáig. Az elkerülhetetlen válasz: “Mert szeretem.” Kiprovokálom az előre kiszámítható kifogást azzal, hogy: “Nem, nem szereti őt. A szerelem megilletődöttségről, csodálatról, tiszteletről és nagyrabecsülésről szól. Ön érzi ezeknek egyikét is a férje/felesége iránt?” A nemleges válaszra a következőt mondom: “Akkor ez nem szerelem. Hanem ez a függőség egy szomorú formája, az autonómiától és az élettől való félelem. Ön helytelenül használja a szerelem kifejezést egészségtelen kötődés és szükségletek leírására.” A soron következő, szintén előrelátható válasz így hangzik: “Igen, tudom, de…”

Ha igazi boldogságot keresünk egy másik személlyel, először is meglehetősen érettnek kell lennünk, pszichológiailag stabilnak, és rendelkezni kell az igazság és valóság kezelésének képességével. Ennek megértése adta számomra az ösztönzést, hogy az összes egyháznak azt javasoljam, egyetlen házasságot sem kellene hivatalosan elismerniük, amíg a pár nem vesz részt házasság előtti tanácsadáson. Túlságosan sok gyermek sorsa forog kockán, sokkal inkább, mint társadalmunk válásokat illető növekvő ingatagsága.

Házasság előtti tanácsadás során az embereknek muszáj szembesülniük különbözőségeikkel, melyek meghatározzák az alkalmasságukat és képességüket, hogy megbirkózzanak az eltérésekkel; túl fognak esni a belehabarodás fázisán, és a leendő, élet- és gyermeknevelésbeli társ igazán értékes sajátosságaival kapcsolatban pragmatikusabbá válnak. Ha rendelkeznék a közmondásban szereplő egy fillérrel, amelyet minden egyes telefonáló után kaptam volna, aki házastársáról panaszkodott, s a ki már tisztában volt néhány jellem- és magatartásproblémával, mégis azt mondta: “Igen ám, de azt hittem, hogy javulni fog”, már milliomos lennék. A boldogság gyakorlása azt is jelenti, hogy felelősséget vállalunk azokért a döntéseinkért is, amelyekről tudjuk, hogy nem bölcsek, vagy egészségesek.

A fenti rész idézet dr Laura Schlessinger: 10 ostobaság amivel a párok elszúrják a kapcsolatukat c. könyvéből.

Házasság előtti tanácsadás, házasságfelkészítés

Lefoglalom az időpontot