Gary Chapman: A házasság négy évszaka

Chapman könyvében a házasság négy évszakát és azt a hét módszert mutatja be, amelynek segítségével elérhetjük a feszült kapcsolati légkör enyhülését.

Ez a könyv az örömhír azoknak, akik évek óta szenvednek kapcsolatuk fagyos klímájától. Ha mi magunk fagyosnak éljük meg a hétköznapokat a házasság természeténél fogva párunk is szenved. A könyv azért is jó hír, mert az itt ismertetett hetedik módszer, a pozitív befolyásolás lehetősége akkor is működik, ha párunk úgy tűnik nem képes változni, vagy változtatni a tél állapotán, és kapcsolatunkat már a fagyhalál fenyegeti.

A keresztény párkapcsolati tanácsadó terapeuta 30 év tanácsadói tapasztalattal a háta mögött írta meg ezt az önsegítő könyvet. A könyv teszttel, önsegítő gyakorlatokkal és több tucat pár esetének a leírásával nyújt segítséget azoknak, akik egyedül, vagy párjukkal közösen vágnak bele kapcsolatuk megújításába, hogy az belépjen egy tartós virágzó nyár állapotába. A szerző sok bibliai idézettel élve arra is felhívja a figyelmünket, hogy még egy boldog nyárban is lehetnek a föld alatt megbújó darazsak, amikre nem árt odafigyelnünk.

A könyv részletes tartalma

Nézzük itt meg a könyv felépítését.

Az I. rész részletesen ismerteti a házassági évszakokat. Ráismerhetsz arra a jelen szituációra, amiben kapcsolatod éppen van. A könyv egyértelműen segít a kapcsolatodra vonatkozó évszakot meghatározni egy teszttel. Ez a teszt duplán található a könyvben azon szerencsés olvasók számára, akik házastársukkal, párjukkal együtt tölthetik ki.

A II. rész hét módszert ismertet kapcsolatunk megújítására. Ezek a módszerek segíthetnek, hogy eljuss a rideg télből a nyár melegébe, az őszi bizonytalanságból a tavaszi lelkesedésbe. Chapman a módszereket 30 év tanácsadói tapasztalata során fejlesztette ki. A módszerek bibliai alapokra épülnek, így talán a keresztény olvasók közelebb érezhetik ezeket magukhoz. (Én magam azt mondanám, hogy ezek a módszerek akkor is megállják a helyüket, ha nem keresztényi úton közelítünk, csak él bennünk egy mély, spirituális hit arról, hogy minden dolog több annál, mint aminek látszik, és a lelki életünkre hatnak a világ törvényszerűségei is. Tiszteljük egymást, önmagunkat és a bennünk rejlő ember lehetőségeit. Azt a személyt, akivé fejlődhetünk közös akarattal és együttműködéssel.)

A III. rész egy gyakorlati útmutató a módszerek megvalósításához. Gyakorlati teendők a címe. Chapman ebben a részben röviden összefoglalja a hét módszert, majd következnek a kérdések és válaszok. Az író több tucat házasságában megrekedt olvasó kérdésére válaszol.

A IV. rész ismét egy gyakorlati blokk. "A következő oldalakon olyan gyakorlatokat adunk közre, melyek útján ön és partnere aktívan ápolhatják kapcsolatukat, és megelőzhetik a házassági problémák kialakulását. Ötleteim segíthetik egymás jobb megismerését, rossz szokásaik változását, a megbecsülendő tulajdonságok felfedezését, s a szeretet egymás iránti kifejezésre juttatását..... A következő gyakorlatok ezért elsősorban csoportos beszélgetésekben való felhasználásra készültek."

Engedd meg kérlek, hogy bemutassam az első két részt részletesebben!

A házasság négy évszaka

Az első részben tehát Chapman sorra veszi, hogy milyen is a házasság négy évszaka.

Nézd ezt át! Szerinted a te kapcsolatod melyik évszakban van?

TÉL

Érzelmek

 • Fájdalom
 • Düh
 • Csalódottság
 • Magány
 • Elutasítottság

Attitűdök

 • Negatív viszonyulás
 • Bátortalanság
 • Frusztráció
 • Reménytelenség

Megnyilvánulások

 • Destruktivitás, Durva és sértő beszéd
 • Elzárkózás
 • Erőszakosság

Kapcsolati klíma

 • Elkülönülés
 • Ridegség
 • Durvasád
 • Keserűség
 • A házasság telén a párok képtelenek a nézeteltérések megbeszélésére
 • A beszélgetések csakhamar vitába torkollnak, vagy a párok visszavonulnak és némaságba burkolóznak
 • Megszűnik a kettőjük közötti egység
 • A házasság olyanná válik, mintha két fél egy-egy különálló igluban élne

TAVASZ

Érzelmek

 • Izalom
 • Öröm
 • Remény

Attitűdök

 • Várakozás
 • Optimizmus
 • Hála
 • Szeretet
 • Bizalom

Megnyilvánulások

 • Gondoskodás
 • Tervezés
 • Kommunikáció
 • Segítségkérés - amennyiben szükséges

Kapcsolati klíma

 • Vitalitás
 • Gyengédség
 • Nyitottság
 • Gondoskodás
 • A tavasz az új kezdet időszaka. A virágok szirmot bontanak.
 • A kommunikáció intenzív
 • Meghatározó a közös élet izgalma, a párok terveket szőnek, reménységgel tekintenek a jövőbe.
 • Közösen vetik el azokat a magvakat, melyekből örömöt és boldogságot remélnek aratni.

NYÁR

Érzelmek

 • Boldogság
 • Elégedettség
 • Eredményesség
 • Közelség

Attitűdök

 • Bizalom
 • Elkötelezettség a fejlődés iránt
 • Nyugodtság

Megnyilvánulások

 • Építő kommunikáció
 • A különbségek elfogadása
 • Könyvek olvasása
 • Spirituális fejlődés

Kapcsolati Klíma

 • Kényelem
 • Kötődés
 • Támogatás
 • Megértés
 • A tavaszi álmok beteljesülése
 • Az eredményekből elégedettség származik
 • A konfliktusok megoldása pozitív és konstruktív
 • A személyiségbeli eltérések a kapcsolat előnyére szolgálnak
 • A pár összetartozása egyre erődödik

ŐSZ

Érzelmek

 • Félelem
 • Szomorúság
 • Levertség
 • Aggódás
 • Csüggedés
 • Megbántódás
 • Neheztelés
 • Elismerés hiányának érzése

Attitűdök

 • Aggodalom
 • Bizonytalanság
 • Hibáztatás

Megnyilvánulások

 • Elhanyagolás
 • A problémákkal való szembenézésre való képtelenség

Kapcsolati klíma

 • Eltávolodás
 • Kötelékek meglazulása
 • "Valami történik, de nem tudjuk, mi az"
 • Egymás hibáztatása
 • Családtagok és barátok előtt is nyilvánvalóvá válik a kapcsolat hanyatlása

Most hogy már egy rövid képet kaptál a négy évszakból nézzük át együtt röviden a hét kapcsolatmegújító módszert is.

A házasság megújításának hét módszere

1. Tanuljunk a múlt kudarcaiból!

"Az első módszer segítségével szembenézhetünk a múlt kudarcaival. A vétség önmagában még nem teszi tönkre a házasságot, a megbánás és a megbocsátás hiánya azonban megmérgezheti azt." Chapman itt bemutatja egy pár gyógyulását, ahol a férj elhanyagolás miatt félrelépett. A gyógyulásukat egy érdekes listaírási módszer segítette, ami több hétig zajlott, és a gyerekiket is bevonták a folyamatba.

2. Gondolkodjunk pozitívan!

"A 2. módszer emlékeztet bennünket, hogy gyakran az attitűd határozza meg a házasság évszakát. A negatív, kritikus attitűd a hideg télbe taszítja a feleket, míg a pozitív beállítódás, mely figyelmes a társ legjobb tulajdonságaira, és azokat meg is erősíti, a tavasz és a nyár melegét hozza magával."

3. Használjuk házastársunk szeretetnyelvét!

"A 3. módszer lényege a partner elsődleges szeretetnyelvének felfedezése és használata. Mindannyiunk legmélyebb érzelmi szükséglete, hogy szeretve legyünk. Amikor képesek vagyunk betölteni társunk ezen vágyát, ezzel olyan légkört teremtünk, amelyben házasságunk virágba borulhat."

Chapman öt szeretetnyelvet különít el.

 1. Elismerő szavak
 2. Szívességek
 3. Ajándékozás
 4. Minőségi idő
 5. Testi érintés

Neked mi az elsődleges szeretetnyelved? És a párodé?

4. Ismerjük meg az értő hallgatás lenyűgöző erejét!

"Amikor beszél hozzánk a társunk ajándékozzuk meg figyelmes odafordulásunkkal! Csak ebben az esetben érthetjük meg gondolatait, érzéseit és vágyait. A megértés a kapcsolat bensőségessé válásához vezet."

Forduljunk társunk felé megértéssel és ne ítélkezzünk! Tartózkodjunk a túl gyors közbeszólástól. Alaptermészetünknél fogva hajlamosak vagyunk a gyors önkifejezésre. Egy vizsgálatban megmérték, hogy saját gondolataink megosztása előtt mindössze tizenhét másodpercig hallgatjuk mások beszédét. Ez a jelenség az énközpontú meghallgatás legrosszabb formája, és csak nagyon ritkán eredményez produktív beszélgetést.

Várjunk, míg a társunk befejezi a mondanivalóját és ennek eredményeként Ő maga is nyitottabb lesz, hogy meghallgasson Minket. Csak azután fejtsük ki álláspontunkat miután a társunkat biztosítottuk a megértésünkről. Például: "Hallgatva amit mondtál, úgy érzem, csalódást okoztam neked azzal, hogy....Jól érzem?" Ha pedig a párja visszajelzi, hogy ön pontos képet alkotott a nézőpontjáról, következhet az értő hallgatás legfontosabb lépése: az elismerő szavak. "Köszönöm, hogy ezt megosztottad velem. Meghallgatod, hogy én hogy látom, hogy én mit érzek ezzel kapcsolatban?"

5. Fedezzük fel az egymás céljainak támogatásában rejlő örömöt!

Amikor én először olvastam ezt a könyvet akkori élethelyzetemben ez a fejezet volt rám a legnagyobb hatással. Itt értettem meg, hogy nem lehetek boldog míg a párom nem az. Nem érhetem el a céljaimat az ő segítsége támogatása nélkül és ő sem juthat egyről a kettőre az én támogatásom nélkül. Ha összefogunk, felszabadulnak a szinergiák és ketten együtt hatékonyabban tudunk dolgozni, mint egyedül, magányosan. Ehhez viszont pontosan egyeztetnünk kell saját és közös céljainkat. A saját célok egyeztetését kezdhetjük valahogy így:

 1. Mit tehetnék érted? Miben segíthetnék neked?
 2. Hogyan tehetném könnyebbé az életedet?
 3. Hogyan válhatnék jobb férjeddé/feleségeddé

Kezdeményezzük ezeket a kérdéseket mi és bízzunk benne, hogy a párunk is nyit a mi céljaink felé.

Legyenek közös céljaink. A közös célok összekötnek. És ez nem "csak" a gyereknevelés, mert a gyerekeink hamar önállósodnak és kirepülnek a fészekből.

6. Fordítsuk javunkra a különbségeket!

Férj és feleség, férfi és nő két különböző ember, egyéniség. Az általunk vélt legrosszabb tulajdonságnak is van jó oldala. Például egy "lustának" bélyegzett férfi lehet, csak a pihenés bajnoka és egy "kényszeresen cselekvő" feleség észreveheti, hogy férje megtaníthatja őt pihenni és így egészségben, egyensúlyban maradhat. A különbözőségekben lehetőségek rejlenek, és ez a fejezet arra tanít, hogy ezeket hogyan aknázzuk  ki.

7. Éljünk a pozitív befolyásolás lehetőségével!

"Talán a társa nem hajlandó elolvasni ezt a könyvet és nem szívesen beszélget Önnel házasságuk megújításáról......

A legtöbb mereven kritikus ember a saját fájdalmát, dühét, szeretethiányát vezeti le társán. A változás gyakran az értő hallgatással és a szeretettankok feltöltésével kezdődik."

Figyelmedbe ajánlok egy idézetet arról, hogy mi a házasság (illetve tartós párkapcsolat):

"A férfi valahol a szíve legmélyén egy társra vágyik: egy nőre. A nő hasonlóképpen egy férfi közelségére áhítozik. Ahol pedig mindketten megtalálják ezt a fajta intimitást az a házasság. Nemcsak egy kapcsolat, hanem olyan intim viszony, amely magába foglalja az élet valamennyi aspektusát: az intellektuális, az érzelmi, a társas, a spirituális és a fizikai területet egyaránt. A házasság kötelékében férfi és nő a lehető legmélyebben osztja meg az életet egymással. Csapattársként tekintenek egymásra, nem csupán úgy, mint egy másik individuumra. Az intimitás utáni vágy és késztetés annyira elemi bennük, hogy ha egy kapcsolatból hiányzik, a házasság veszélybe is sodródhat.

A házasság mindemellett értelmet adó kötelék is. Az érzelmi közelség teremti meg a legbiztonságosabb és legproduktívabb légkört a gyermekek növekedéséhez. A gyermeknemzés azonban nem egyedüli célja a házasságnak. Isten minden embert bizonyos talentumokkal, adottságokkal ruházott fel, a házasság pedig ideális környezet ezen ajándékok és képességek fejlesztéséhez és kibontakoztatásához."

Úgy érzem egy ilyen kapcsolatért érdemes tenni, érdemes azon munkálkodni hogy a fagyos télből eljussunk a virágzó nyárba.

Chapman két másik könyvét is szeretettel ajánlom a házasságukon, párkapcsolatukon dolgozni akaróknak. Az egyik az öt szeretetnyelvről szól, a másik címe pedig Egymásra hangolva.

Elakadtál párkapcsolatodban? Segítségre van szükséged, hogy belépj a boldog virágzó nyárba?

Időpontot itt tudsz egyeztetni, vagy írj emailt az ingyenes online tanácsadás keretében itt!

Bővebben a személyes tanácsadások menetéről itt olvashatsz

 

Vélemény, hozzászólás?